مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

جزوه تکنولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

جزوه میوه کاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه گلکاری (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

معیار های همسر گزینی

تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله

صد ویژگی شخصیتی سالم

کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی

کتاب یادگیری رشته روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی

کتاب مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان )

جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( 2 )رشته مهندسی شیمی

پاورپوینت عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره

آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول)

فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)